Geography of Knjazevac / Микица Сибиновић

  Geography of Knjazevac / Микица Сибиновић
  Верзија наслова: Географија Књажевца
  Аутор: Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Васиљевић, Ивица
  Шикљован, Миленко
  Јарад, Али
  Винклер, Андреас
  Меле, Луиђи
  Манзаловић, Милош
  Стојадиновић, Владана
  Георгиев, Елизабета
  Гољак, Светлана
  Гавриловић, Мирјана
  Кукучка, Марина
  Тишкеи, Вилма
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • en
  • енглески
  • de
  • немачки
  • fr
  • француски
  • it
  • италијански
  • es
  • шпански
  • bg
  • бугарски
  • ar
  • арапски
  • ru
  • руски
  • ro
  • румунски
  • sk
  • словачки
  • hu
  • мађарски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 194 стр. ; 20 цм
  Опис:
  ... Milenko Šikljovan translated it in English ..." ; Acknowledgement
  Упоредо текст на више језика
  Предметне одреднице:
  Књажевац - Водичи
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/198354188198354188198354188

  Књажевац / Микица Сибиновић

  Књажевац / Микица Сибиновић
  Аутор: Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Васиљевић, Ивица
  Милутиновић, Саша
  Ристић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   mul
  • мултијезично
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 160 стр. ; 20 x 20 цм
  Опис:
  Упоредо текст на више језика
  Предметне одреднице:
  Књажевац - Водичи
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/200466188200466188200466188

  Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији развоја геотуризма / Ивана Царевић, Микица Сибиновић

  Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији развоја геотуризма
  Верзија наслова: Famous Elements of Knjazevac Municipality Geoheritage in Function of the Geotourism Development
  Аутор: Царевић, Ивана, 1976- , Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Војновић, Евица
  Вукојевић, Соња
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • en
  • енглески
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2015
  Формат: 126 стр. ; 26 цм
  Опис:
  На спор. насл. стр.: Famous Elements of Knjazevac Municipality Geoheritage in Function of the Geotourism Development
  Упоредо срп. текст и енгл.
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 119-126
  Библиографија: стр. 113-118.
  Предметне одреднице:
  Књажевац - Геологија
  Књажевац - Туристичке могућности
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/218918668218918668218918668

  Заглавак, у успоменама / Бојан Ристић

  Заглавак, у успоменама / Бојан Ристић
  Верзија наслова: Заглавак
  Аутор: Ристић, Бојан, 1978-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 106 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Текст штампан двостубачно
  Белешка о аутору: стр. 103
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 100.
  Предметне одреднице:
  Заглавак (област) - У успоменама
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/222769932222769932222769932

  Бели Поток кроз векове / Милан Милосављевић

  Бели Поток кроз векове / Милан Милосављевић
  Аутор: Милосављевић, Милан, 1930-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 139 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Текст штампан двостубачно
  Белешка о аутору: стр. 139
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 136-137.
  Предметне одреднице:
  Знамените личности - Књажевачки крај
  Бели Поток (Књажевац) - Историја
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/222767372222767372222767372

  Рурални простор општине Књажевац : антропогеографске основе развоја

  Рурални простор општине Књажевац : антропогеографске основе развоја
  Аутор: Сибиновић, Микица, 1979-, Шантић, Даница, 1976-, Раткај, Иван, 1972-, Антић, Марија, 1974-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 6
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2016
  Формат: 333 стр. ; 26 цм
  Опис:
  На врху насл. стр.: Универзитет у Београду, Географски факултет
  Библиографија: стр. 281-307.
  Предметне одреднице:
  Књажевац и околина - Антропогеографија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/227299084227299084227299084

  Географски фактори развоја општине Књажевац / Микица Сибиновић

  Географски фактори развоја општине Књажевац / Микица Сибиновић
  Аутор: Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2017
  Формат: 182 стр. ; 26 цм
  Опис:
  "...публикација је маг. рад др Микице Сибиновића, објављен 2008. године."; предговор
  Стр. 5-6: Реч уредника (уместо предговора) / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 173-174
  Библиографија: стр. 175-180.
  Предметне одреднице:
  Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/250498316250498316250498316

  Ромско-српски речник књажевачког гурбетског говора / Светлана Ћирковић, Мирјана Мирић

  Ромско-српски речник књажевачког гурбетског говора
  Аутор: Ћирковић, Светлана М, 1978- , Мирић, Мирјана М., 1981-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • rmy
  • влашки ромски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 8
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 119 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 118: Реч уредника о овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Библиографија: стр. 17
  Summary : The Romani-Serbian Dictionary.
  Предметне одреднице:
  Ромско-српски речници, дијалектолошки
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/251318540251318540251318540

  Страна 1 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац