Књажевац / Микица Сибиновић

  Књажевац / Микица Сибиновић
  Аутор: Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Васиљевић, Ивица
  Милутиновић, Саша
  Ристић, Драган
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   mul
  • мултијезично
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 160 стр. ; 20 x 20 цм
  Опис:
  Упоредо текст на више језика
  Предметне одреднице:
  Књажевац - Водичи
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/200466188200466188200466188

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац