Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији развоја геотуризма / Ивана Царевић, Микица Сибиновић

  Знаменити објекти геонаслеђа општине Књажевац у функцији развоја геотуризма
  Верзија наслова: Famous Elements of Knjazevac Municipality Geoheritage in Function of the Geotourism Development
  Аутор: Царевић, Ивана, 1976- , Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Војновић, Евица
  Вукојевић, Соња
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • en
  • енглески
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2015
  Формат: 126 стр. ; 26 цм
  Опис:
  На спор. насл. стр.: Famous Elements of Knjazevac Municipality Geoheritage in Function of the Geotourism Development
  Упоредо срп. текст и енгл.
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 119-126
  Библиографија: стр. 113-118.
  Предметне одреднице:
  Књажевац - Геологија
  Књажевац - Туристичке могућности
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/218918668218918668218918668

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац