Заглавак, у успоменама / Бојан Ристић

  Заглавак, у успоменама / Бојан Ристић
  Верзија наслова: Заглавак
  Аутор: Ристић, Бојан, 1978-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 106 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Текст штампан двостубачно
  Белешка о аутору: стр. 103
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 100.
  Предметне одреднице:
  Заглавак (област) - У успоменама
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/222769932222769932222769932

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац