Географски фактори развоја општине Књажевац / Микица Сибиновић

  Географски фактори развоја општине Књажевац / Микица Сибиновић
  Аутор: Сибиновић, Микица, 1979-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2017
  Формат: 182 стр. ; 26 цм
  Опис:
  "...публикација је маг. рад др Микице Сибиновића, објављен 2008. године."; предговор
  Стр. 5-6: Реч уредника (уместо предговора) / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 173-174
  Библиографија: стр. 175-180.
  Предметне одреднице:
  Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/250498316250498316250498316

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац