Ромско-српски речник књажевачког гурбетског говора / Светлана Ћирковић, Мирјана Мирић

  Ромско-српски речник књажевачког гурбетског говора
  Аутор: Ћирковић, Светлана М, 1978- , Мирић, Мирјана М., 1981-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • rmy
  • влашки ромски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 8
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 119 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 118: Реч уредника о овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Библиографија: стр. 17
  Summary : The Romani-Serbian Dictionary.
  Предметне одреднице:
  Ромско-српски речници, дијалектолошки
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/251318540251318540251318540

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац