Тимок (фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015-2017)

  Тимок (фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015-2017)
  Аутор: -
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 9
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Удружење фолклориста Србије
  Година издавања: 2018
  Формат: 243 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 243: О овом издању / Владана Стојадиновић
  О ауторима: стр. 239-241.
  Напомене и библиогрфске референце уз текст
  Библиографија уз сваки рад
  Summaries
  Предметне одреднице:
  Српски језик - Говори - Тимочка крајина - Зборници
  Фолклористика - Тимочка крајина - Зборници
  Тимочка крајина - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/263981580263981580263981580

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац