Сиромашни момак надмудрио краља (ромска народна прича)

  Сиромашни момак надмудрио краља : (ромска народна прича)
  Верзија наслова: Čoro čhavro xoxada e thagare : (romani paramiča); Čororo čhavo hohavđa e thagare : (romani paramiča)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Ибрић, Дарко
  Симић, Љубинка
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • rmy
  • влашки ромски
  Едиција: Мачке перу веш = E mačke parin e gada ; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2019
  Формат: 18 стр. ; 20 X 25 цм
  Опис:
  Упоредо српски текст и ромски (гурбетски и арлијски) превод
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/277610764277610764277610764

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац