Кућа од воска и соли (ромска народна прича)

  Кућа од воска и кућа од соли : (ромска народна прича)
  Верзија наслова: O ćher katar o mom thaj o ćher katar o lon : (romani narodno paramiča); O ćher taro momelja o ćher taro lon : (romani narodno paramiča)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Ибрић, Дарко; Симић, Љубинка; Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • rmy
  • влашки ромски
  Едиција: Мачке перу веш = E mačke parin e gada ; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2018
  Формат: 18 стр. ; 20 X 25 цм
  Опис:
  Упоредо срп. текст и ром. превод
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/266631180266631180266631180

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац