Вековима таложено знање - 150 година од оснивања читалишта у Књажевцу (1860-2010) / Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић

  Вековима таложено знање - 150 година од оснивања читалишта у Књажевцу (1860-2010) / Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић
  Аутор: Стојадиновић, Владана; Јеремић, Слађана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2010
  Формат: 173 стр. ; 22 цм
  Опис:
  Регистри
  Библиографија: 169-172.
  Предметне одреднице:
  Народна библиотека "Његош" (Књажевац) - 1860-2010
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/173919244173919244173919244

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац