Књажевац - о завичају од А до Ш (појмовник за мале и велике завичајце) / Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић, Бојана Илијић

  Књажевац - о завичају од А до Ш (појмовник за мале и велике завичајце) / Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић, Бојана Илијић
  Аутор: Стојадиновић, Владана, 1970-; Милошевић Мицић, Милена, 1974-; Илијић, Бојана, 1977-
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"; Књажевац : Завичаји музеј Књажевац
  Година издавања: 2013
  Формат: 205 стр. ; 27 цм
  Опис:
  Регистри
  Библиографија: 200-204.
  Предметне одреднице:
  Књажевац
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/203103244203103244203103244

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац