"Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја, 2. изд.

  "Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја, 2. изд.
  Аутор: Мачај, Стеван, 1823-1889
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Сибиновић, Микица
  Крстић, Дејан
  Илијић, Бојана
  Батоћанин, Наталија
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 1 (2. измењено и допуњено изд.)
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2023
  Формат: 147 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Слика Стевана Мачаја
  Стр. 7-15: Др Стеван Мачај - лекар, научник и хуманиста / Владана Стојадиновић
  Стр. 85-99: Етнографски допринос Стевана Мачаја описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 100-124: Грађа за топографију Књажевачког округа др Стевана Мачаја / Микица Сибиновић
  Стр. 125-134: Др Стеван Мачај - пионир у проучавању старина књажевачког краја / Бојана Илијић
  Стр. 135-139: Геолошка истраживања Стевана Мачаја у Књажевачком округу / Наталија Батоћанин
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 140-145
  Стр. 146-147: О другом, измењеном и допуњеном издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1866]
  Предметне одреднице:
  Мачај, Стеван, 1823-1889
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/121789961121789961121789961

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац