"Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја

  "Грађа за топографију Округа књажевачког" Стевана Мачаја
  Аутор: Мачај, Стеван, 1823-1889
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Илијић, Бојана
  Сибиновић, Микица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 138 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Слика Стевана Мачаја
  Стр. 7-11: Др Стеван Мачај - лекар, научник и хуманиста / Владана Стојадиновић
  Стр. 81-95: Етнографски допринос Стевана Мачаја описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 96-120: Грађа за топографију Књажевачког округа др Стевана Мачаја / Микица Сибиновић
  Стр. 121-130: Др Стеван Мачај - пионир у проучавању старина књажевачког краја / Бојана Илијић
  Стр. 131-132: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 133-138
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1866]
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187801612187801612187801612

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац