"Северно-тимочки дијалекат" Маринка Станојевића

  "Северно-тимочки дијалекат" Маринка Станојевића
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Крстић, Дејан
  Сикимић, Биљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 13
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 138 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-18: Маринко Станојевић - научна и друштвена "институција" источне Србије / Дејан Крстић
  Стр. 129-133: Маринко Станојевић: Северно-тимочки дијалекат / Биљана Сикимић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 135-136
  Стр. 137-138: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 18
  Фототипско изд. из: Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1911. година.
  Предметне одреднице:
  Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Српски језик - Говори - Тимочка крајина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/225476108225476108225476108

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац