Феликс Каниц о књажевачком крају

  Феликс Каниц о књажевачком крају
  Аутор: Каниц, Феликс, 1829-1904
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Крстић, Дејан
  Илијић, Бојана
  Сибиновић, Микица
  Мишић, Ивица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • de
  • немачки
  Едиција: Записи о завичају; књ. 12
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 130 стр. ; 24 цм
  Опис:
  "Публикација садржи поменуто дванаесто поглавље Каницове монографије, које је пренето у оригиналу на немачком језику, превод текста на српски језик, те радове из области етнологије и антропологије, археологије, географије и историје, са тумачењима Каницових записа који се тичу ових области." - О овом идању.
  Упоредо нем. текст и срп. превод
  Стр. 7-15: Феликс Каниц - истраживач земаља и народа Балкана / Владана Стојадиновић
  Стр. 82- 99: Допринос Феликса Каница етнографском познавању књажевачког краја /Дејан Крстић
  Стр. 100-108: Феликс Каниц и археолошка налазишта књажевачког краја / Бојана Илијић
  Стр. 109-116: Географија књажевачког краја у делима Феликса Каница / Микица Сибиновић
  Стр. 117- 126:Допринос Феликса Каница познавању историје књажевачког краја / Ивица Мишић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 127-128
  Стр. 129-130: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Каниц, Феликс, 1829-1904
  Књажевац и околина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/225482764225482764225482764

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац