Тешка времена / Сима Жикић

  Тешка времена : приповетке / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 273 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-15: Прота Сима Жикић, стваралац на своме послу / Владана Стојадиновић
  Стр. 267-269: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 270-273
  Напомене уз текст.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/212191756212191756212191756

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац