Пастирска реч / Сима Жикић

  Пастирска реч / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Павловић, Миодраг
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 6
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 168 стр. ; 19 цм
  Опис:
  Стр. 7-15: Прота Сима Жикић - стваралац на своме послу / Владана Стојадиновић
  Стр. 155-160: Пастир добри Сима Жикић / Миодраг Павловић
  Речник мање познатих и страних речи: стр. 164-166.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964
  Пастирска служба - Православна црква
  Православна црква - Друштво
  Пастирска теологија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207164940207164940207164940

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац