Песме / Љубомир Симић

  Песме / Љубомир Симић
  Аутор: Симић, Љубомир, 1880-1900
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Максимовић, Горан
  Младеновић, Јован
  Живановић, Јеремија
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 10
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2018
  Формат: 222 стр. ; 22 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 5-12: Лирски говор Љубомира Симића / Горан Максимовић
  Стр. 15-21: Љубомир Симић / Јеремија Живановић
  Прилози: стр. 190-193
  Речник мање познатих речи: стр. 195
  Стр. 211-215: О новом издању Песама Љубомира Симића / Владана Стојадиновић
  Стр. 197-210: Библиографија Љубомира Симића : (1880-1900) / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Симић, Љубомир, 1880-1900
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/266626572266626572266626572

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац