Српски венац / Тодор Влајић

  Српски венац / [сакупио] Тодор Влајић
  Верзија наслова: Србскій венацъ, одъ народньи србскій исторически и наравоучителны прича, песама, басна, пословица и загонетки исплетенъ. Часть 1
  Аутор: Влајић, Тодор, ?-1881
  Сарадник:
  Влајић, Тодор, ?-1881
  Поповић Николић, Данијела
  Костадиновић, Александар
  Самарџија, Снежана
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • cu
  • црквенословенски
  Едиција: Завештање; књ. 9
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 398 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Текст упоредо и на савременој реформисаној ћирилици
  Стр. 261-267: Опште приређивачке напомене / Александар Костадиновић
  Посебне напомене: стр. 268-273
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 274-280
  Стр. 281-352: О Српском венцу Тодора Влајића / Данијела Поповић Николић, Снежана Самарџија, Владана Стојадиновић
  Прилози: стр. 353-394
  Стр. 395-398: Читајућем свету да се приопшти: о овом издању Српског венца Тодора Влајића / Владана Стојадиновић
  Библиографија уз сваки рад.
  Фототипско изд.: У Београду : Печатано у Кньигопечатньи Княжества Србскогъ, 1850.
  Предметне одреднице:
  Влајић, Тодор, ?-1881 - Зборници
  Српска народна књижевност - Сакупљање - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/245685516245685516245685516

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац