130 година књажевачког читалишта (1860-1990)

  130 година Књажевачког читалишта (1860-1990) / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Милутиновић, Саша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Фонд за издавачку делатност општине : Матична библиотека "Његош"
  Година издавања: 1990
  Формат: 96 стр. ; 20 цм
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/124468412446841244684

   

  Фестивал културе младих Србије, хроника

  Фестивал културе младих Србије : хроника / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Милутиновић, Саша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Организациони одбор фестивала културе младих Србије
  Година издавања: 1986
  Формат: 142 стр. ; 24 cm
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/512019896512019896512019896

   

  Књажевац у 1000 појмова

  Књажевац у 1000 појмова : завичајни лексикон / Бранислав Стојадиновић: хроника / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Милутиновић, Саша
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: "Завичај" ; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Јавно информативно предузеће "Књажевац"
  Година издавања: 1999
  Формат: 280 стр. ; 23 cm
  Предметне одреднице:
  Књажевац - Лексикони
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/153024007153024007153024007

   

  Времеплов писмености, књиге и библиотека у књажевачком крају

  Времеплов писмености, књиге и библиотека у књажевачком крају : поводом 140 година књажевачког читалишта (1860-2000) / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2000
  Формат: 39 стр. ; 20 cm
  Предметне одреднице:
  Читаонице - Историја - Књажевац - 1860-2000
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/164372743164372743164372743

   

  Књажевчани у причама

  Књажевчани у причама / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Цорељ, Ненад
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2009
  Формат: 165 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 161-162: Белешка о аутору / Љиљана Павловић.
  Предметне одреднице:
  Књажевчани - У литератури
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/158164236158164236158164236

   

  Књажевачки кафански живот између два светска рата

  Књажевачки кафански живот између два светска рата / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 82 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Реч уредника: стр. 5-6
  Сачувани фрагменти прошлости: стр. 7-8
  Белешке о аутору: стр. 80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Кафане - Књажевац - 20в
  Свакодневни живот - Књажевац - 20в
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/194669580194669580194669580

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац