Књажевчани у причама

  Књажевчани у причама / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Цорељ, Ненад
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2009
  Формат: 165 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Стр. 161-162: Белешка о аутору / Љиљана Павловић.
  Предметне одреднице:
  Књажевчани - У литератури
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/158164236158164236158164236

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац