Књажевачки кафански живот између два светска рата

  Књажевачки кафански живот између два светска рата / Бранислав Стојадиновић
  Аутор: Стојадиновић, Бранислав, 1945-2002
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Времеплов вароши; књ. 1
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 82 стр. ; 21 x 21 цм
  Опис:
  Ауторова слика
  Реч уредника: стр. 5-6
  Сачувани фрагменти прошлости: стр. 7-8
  Белешке о аутору: стр. 80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Кафане - Књажевац - 20в
  Свакодневни живот - Књажевац - 20в
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/194669580194669580194669580

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац