Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине. Књ. 2

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине. Књ. 2
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Штампарија "Јовановић"
  Година издавања: 1930
  Формат: 112 стр. ; 23 cm.
  Предметне одреднице:
  Тимочка Крајина - Етнологија
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=87520263&fmt=11&lani=sc8752026387520263

   

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине. Књ. 3

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине. Књ. 3 / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Београд : Штампарија "Јовановић"
  Година издавања: 1931
  Формат: 116 стр. ; 24 cm.
  Предметне одреднице:
  Тимочка Крајина - Етнологија
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=87525127&fmt=11&lani=sc8752512787525127

   

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине. Књ. 4

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине. Књ. 4 / Маринко Станојевић
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Штампарија М. Деспотовића
  Година издавања: 1937
  Формат: 112 стр. ; 24 cm.
  Предметне одреднице:
  Тимочка Крајина - Етнологија
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=87529991&fmt=11&lani=sc8752999187529991

   

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине Маринка Станојевића. Књ. 1-4

  Зборник прилога за познавање Тимочке Крајине Маринка Станојевића. Књ. 1-4
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Сарадник:
  Ћирић, Миљан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Издавач: Зајечар : Историјски архив "Тимочка Крајина"
  Година издавања: 2013
  Формат: 520 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Маринко Станојевић - живот и дело: стр. 5-8
  Стр. 519-520: Уз ово издање / Миљан Ћирић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Етнологија - Тимочка Крајина - Зборници
  Тимочка Крајина - Зборници
  COBISS.SR - ID: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70810&dept=01&rid=198065676&fmt=11&lani=sc198065676198065676

   

  "Северно-тимочки дијалекат" Маринка Станојевића

  "Северно-тимочки дијалекат" Маринка Станојевића
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Крстић, Дејан
  Сикимић, Биљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 13
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 138 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-18: Маринко Станојевић - научна и друштвена "институција" источне Србије / Дејан Крстић
  Стр. 129-133: Маринко Станојевић: Северно-тимочки дијалекат / Биљана Сикимић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 135-136
  Стр. 137-138: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 18
  Фототипско изд. из: Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1911. година.
  Предметне одреднице:
  Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Српски језик - Говори - Тимочка крајина
  COBISS.SR - ID: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/nbknj/225476108225476108225476108

   

  Страна 2 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац