Књажевачки крај - потенцијали, стање и перспективе развоја 2 (зборник радова Друге Научне конференције, 24-26. април 2024, Књажевац)

  Књажевачки крај - потенцијали, стање и перспективе развоја 2 (зборник радова Друге Научне конференције, 24-26. април 2024, Књажевац)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Сибиновић, Микицa
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Књажевачким крајем ; књ. 12
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Београд : Српско географско друштво
  Година издавања: 2024
  Формат: 303 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 7: Реч уредника: о Другој Научној конференцији и научном зборнику / Уредници
  Напомене и библиографске референце уз сваки рад
  Библиографија уз сваки рад
  Предметне одреднице:
  Књажевац и околина -- Одрживи развој -- Зборници
  Књажевац и околина -- Геоморфологија -- Зборници
  Књажевац и околина -- Културни живот -- Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/139507209139507209139507209

   

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац