"Књажевачки округ" Јована Мишковића

  "Књажевачки округ" Јована Мишковића
  Аутор: Мишковић, Јован, 1844-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Сибиновић, Микица
  Илијић, Бојана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 2
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 148 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Слика Ј. Мишковића
  Стр. 7-11: Академик Јован Мишковић - војник и научник / Владана Стојадиновић
  Стр. 93-106: Етнографски допринос Јована Мишковића описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 107-130: Географске карактеристике Књажевачког округа по Јовану Мишковићу / Микица Сибиновић
  Стр. 131-140: Генерал Јован Мишковић - чувар књажевачког културног блага / Бојана Илијић
  Стр. 141-142: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 143-147
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1881]
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187800332187800332187800332

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац