"Књажевачки округ" Драгољуба К. Јовановића

  "Књажевачки округ" Драгољуба К. Јовановића
  Аутор: Јовановић, Драгољуб К., око 1850 - после 1904
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Цветковић, Богољуб
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 3
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2011
  Формат: 100 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-8: Драгољуб К. Јовановић - заборављени историчар и етнолог / Владана Стојадиновић
  Стр. 67-85: Етнографски допринос Драгољуба Јовановића описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 86-94: Прилог за историју књажевачког краја Драгољуба К. Јовановића / Богољуб Цветковић
  Стр. 95-96: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 97-100
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  [Фототипско изд. из 1889]
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/187795724187795724187795724

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац