Пут лицејских питомаца по Србији године 1863 - опис Књажевачког округа

  Пут лицејских питомаца по Србији године 1863 - опис Књажевачког округа
  Аутор: Поповић, Коста
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Вучковић, Милијана
  Илијић, Бојана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 4
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 225 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-10: Додир с природом / Владана Стојадиновић
  Стр. 189-209: Допринос путописа лицејских питомаца етнографском познавању Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 210-214: Допринос флористичком истраживању лицејских питомаца описом Књажевачког округа / Милијана Вучковић
  Стр. 215-218: Књажевачке старине у бележницама лицејских питомаца / Бојана Илијић
  Стр. 219-220: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 221-224
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Фототипско изд. из 1863.
  Предметне одреднице:
  Србија - Путописи - 1863
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/195662604195662604195662604

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац