"Кнежевачки округ" Милана Ђ. Милићевића

  "Кнежевачки округ" Милана Ђ. Милићевића
  Аутор: Милићевић, Милан Ђ., 1831-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Крстић, Дејан
  Цветковић, Богољуб
  Сибиновић, Микица
  Илијић, Бојана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 5
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2012
  Формат: 119 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-14: Милан Ђ. Милићевић - истраживач народног живота / Владана Стојадиновић
  Стр. 64-86: Етнографски допринос Милана Ђ. Милићевића описом Књажевачког округа / Дејан Крстић
  Стр. 87-98: Милићевићев прилог историји књажевачког краја / Богољуб Цветковић
  Стр. 99-105: Географске карактеристике Књажевачког округа у Кнежевини Србији Милана Ђ. Милићевића / Микица Сибиновић
  Стр. 106-112: Милан Ђ. Милићевић - старинар књажевачког округа / Бојана Илијић
  Стр. 113-114: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 115-119
  Напомене и библиографске референце уз текст
  [Фототипско изд. из 1876].
  Предметне одреднице:
  Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/195600396195600396195600396

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац