"Тимочка крајина" Владимира Карића

  "Тимочка крајина" Владимира Карића
  Аутор: Карић, Владимир, 1848-1893
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Сибиновић, Микица
  Крстић, Дејан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 6
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 80 стр. ; 24 цм
  Опис:
  "Након првог објављивања 1887., капитално дело Владимира Карића "Србија, опис земље, народа и државе" имало је два фототипска издања, 1997. ("Култура", Београд и "Православна реч", Нови Сад)"; О овом издању
  Стр. [43-51] : Одломци о књажевачком подручју (Србија, опис земље, народа и државе) / Владимир Карић
  Стр. 55-65: Географске карактеристике Тимочке крајине у "Србији" Владимира Карића / Микица Сибиновић
  Стр. 66-76: Допринос Владимира Карића етнографском познавању књажевачког краја / Дејан Крстић
  Стр. 77-78: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 79-80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Етнологија - Тимочка крајина - Зборници
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/202847756202847756202847756

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац