"Стара Планина" Лује Адамовића

  "Стара Планина" Лује Адамовића
  Аутор: Адамовић, Лујо, 1864-1935
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Вучковић, Милијана
  Сибиновић, Микица
  Царевић, Ивана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2013
  Формат: 80 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-10: Лујо Адамовић - први освајач Миџора / Владана Стојадиновић
  Стр. 47-54: Допринос Лује Адамовића флористичком и фаунистичком истраживању Старе планине / Милијана Вучковић
  Стр. 55-61: Географске карактеристике Старе планине у раду Лује Адамовића / Микица Сибиновић
  Стр. 62-71: Геолошке карактеристике општине Књажевац / Ивана Царевић
  Стр. 72-73: О овом издању / Владана Стојадиновић
  "Стара планина, прилог за познавање земље и становништва Лује Адамовића штампан је 1895. године, у два дела, у петој и седмој књизи Дела - листа за науку, књижевност и друштвени живот." - О овом издању
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 74-80
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Адамовић, Лујо, 1864-1935
  Стара планина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/200467724200467724200467724

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац