Јован Мишковић о старинама књажевачког краја

  Јован Мишковић о старинама књажевачког краја
  Аутор: Мишковић, Јован, 1844-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 8
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 46 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Академик Јован Мишковић - војник и научник / Владана Стојадиновић
  Стр. 45-46: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. [47]
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Мишковић, Јован, 1844-1908
  Споменици културе - Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207178252207178252207178252

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац