Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића

  Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића
  Аутор: Милићевић, Милан Ђ., 1831-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Милутиновић, Дејан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 9
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 98 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 7-14: Милан Ђ. Милићевић - истраживач народног живота / Владана Стојадиновић
  Стр. 87-93: Књажевац у путничким писмима Милана Ђ. Милићевића / Дејан Милутиновић
  Стр. 95-96: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 97-98
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Милићевић, Милан Ђ., 1831-1908
  Књажевачки крај - Путописи
  Књажевац - 1868-1882 - Историјска грађа
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207363340207363340207363340

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац