О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића

  О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића
  Аутор: Жујовић, Јован, 1856-1936
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Царевић, Ивана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 10
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 62 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Стр. 7-13: Јован Жујовић, отац српске геолошке школе / Владана Стојадиновић
  Стр. 49-54: Допринос Јована Жујовића познавању геолошке грађе шире околине општине Књажевац / Ивана Царевић
  Речник геолошких појмова: стр. 55-58
  Стр. 59-60: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Жујовић, Јован, 1856-1936
  Књажевачки крај - Геологија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/215614732215614732215614732

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац