Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића

  Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића
  Аутор: Цвијић, Јован Т., 1865-1927
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Сибиновић, Микица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 11
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 91 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 9-17: Јован Цвијић - научник свог, нашег и будућег времена / Владана Стојадиновић
  Стр. 59-87: Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића / Микица Сибиновић
  Речник географских појмова и мање познатих речи: стр. 88-89
  Стр. 90-91: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Цвијић, Јован, 1865-1927
  Књажевачки крај - Физичка географија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/215611660215611660215611660

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац