Моји мемоари / Сима Жикић

  Моји мемоари / Сима Жикић
  Аутор: Жикић, Сима, 1878-1964
  Сарадник:
  Максимовић, Горан
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 7
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 696 стр. ; 26 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Живот и прича Симе Жикића / Горан Максимовић
  Стр. 681-688: Уз Мемоаре Симе Жикића / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих и страних речи, израза и појмова: стр. 670-680
  Белешка о писцу: стр. 693
  Напомене уз текст
  Библиографија: стр. 689-691.
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Мемоари
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/217971724217971724217971724

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац