Сима Жикић, сведок времена. Библиографија Симе Жикића, (1878-1964) / Владана Стојадиновић

  Сима Жикић, сведок времена : зборник радова. Библиографија Симе Жикића, (1878-1964) / Владана Стојадиновић
  Аутор: -
  Сарадник:
  Јеремић, Слађана
  Стојадиновић, Владана
  Павловић, Љиљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Завештање; књ. 8
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 241 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-8: Прота Сима Жикић, сведок времена: о зборнику / Владана Стојадиновић
  Библиографија уз већину радова
  Регистри
  Предметне одреднице:
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Зборници
  Жикић, Сима, 1878-1964 - Библиографије
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/234085900234085900234085900

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац