Јован Мишковић о старинама књажевачког краја

  Јован Мишковић о старинама књажевачког краја
  Аутор: Мишковић, Јован, 1844-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 8
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 46 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-11: Академик Јован Мишковић - војник и научник / Владана Стојадиновић
  Стр. 45-46: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. [47]
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Мишковић, Јован, 1844-1908
  Споменици културе - Књажевачки крај
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207178252207178252207178252

  Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића

  Путничка писма и записи из књажевачког краја Милана Ђ. Милићевића
  Аутор: Милићевић, Милан Ђ., 1831-1908
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Милутиновић, Дејан
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 9
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2014
  Формат: 98 стр. ; 21 цм
  Опис:
  Стр. 7-14: Милан Ђ. Милићевић - истраживач народног живота / Владана Стојадиновић
  Стр. 87-93: Књажевац у путничким писмима Милана Ђ. Милићевића / Дејан Милутиновић
  Стр. 95-96: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Речник мање познатих речи, појмова и израза: стр. 97-98
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Милићевић, Милан Ђ., 1831-1908
  Књажевачки крај - Путописи
  Књажевац - 1868-1882 - Историјска грађа
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/207363340207363340207363340

  О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића

  О књажевачком крају у научним радовима Јована Жујовића
  Аутор: Жујовић, Јован, 1856-1936
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Царевић, Ивана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 10
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 62 стр. ; 25 цм
  Опис:
  Стр. 7-13: Јован Жујовић, отац српске геолошке школе / Владана Стојадиновић
  Стр. 49-54: Допринос Јована Жујовића познавању геолошке грађе шире околине општине Књажевац / Ивана Царевић
  Речник геолошких појмова: стр. 55-58
  Стр. 59-60: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Предметне одреднице:
  Жујовић, Јован, 1856-1936
  Књажевачки крај - Геологија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/215614732215614732215614732

  Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића

  Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића
  Аутор: Цвијић, Јован Т., 1865-1927
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Јеремић, Слађана
  Павловић, Љиљана
  Сибиновић, Микица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 11
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2015
  Формат: 91 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 9-17: Јован Цвијић - научник свог, нашег и будућег времена / Владана Стојадиновић
  Стр. 59-87: Географске карактеристике књажевачког краја у научним радовима Јована Цвијића / Микица Сибиновић
  Речник географских појмова и мање познатих речи: стр. 88-89
  Стр. 90-91: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Цвијић, Јован, 1865-1927
  Књажевачки крај - Физичка географија
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/215611660215611660215611660

  Феликс Каниц о књажевачком крају

  Феликс Каниц о књажевачком крају
  Аутор: Каниц, Феликс, 1829-1904
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Крстић, Дејан
  Илијић, Бојана
  Сибиновић, Микица
  Мишић, Ивица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  • de
  • немачки
  Едиција: Записи о завичају; књ. 12
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 130 стр. ; 24 цм
  Опис:
  "Публикација садржи поменуто дванаесто поглавље Каницове монографије, које је пренето у оригиналу на немачком језику, превод текста на српски језик, те радове из области етнологије и антропологије, археологије, географије и историје, са тумачењима Каницових записа који се тичу ових области." - О овом идању.
  Упоредо нем. текст и срп. превод
  Стр. 7-15: Феликс Каниц - истраживач земаља и народа Балкана / Владана Стојадиновић
  Стр. 82- 99: Допринос Феликса Каница етнографском познавању књажевачког краја /Дејан Крстић
  Стр. 100-108: Феликс Каниц и археолошка налазишта књажевачког краја / Бојана Илијић
  Стр. 109-116: Географија књажевачког краја у делима Феликса Каница / Микица Сибиновић
  Стр. 117- 126:Допринос Феликса Каница познавању историје књажевачког краја / Ивица Мишић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 127-128
  Стр. 129-130: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст.
  Предметне одреднице:
  Каниц, Феликс, 1829-1904
  Књажевац и околина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/225482764225482764225482764

  "Северно-тимочки дијалекат" Маринка Станојевића

  "Северно-тимочки дијалекат" Маринка Станојевића
  Аутор: Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Крстић, Дејан
  Сикимић, Биљана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 13
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2016
  Формат: 138 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 7-18: Маринко Станојевић - научна и друштвена "институција" источне Србије / Дејан Крстић
  Стр. 129-133: Маринко Станојевић: Северно-тимочки дијалекат / Биљана Сикимић
  Речник мање познатих речи и израза: стр. 135-136
  Стр. 137-138: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 18
  Фототипско изд. из: Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1911. година.
  Предметне одреднице:
  Станојевић, Маринко, 1874-1949
  Српски језик - Говори - Тимочка крајина
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/225476108225476108225476108

  Миклошичева збирка речи "из Тимока" / Биљана Сикимић

  Миклошичева збирка речи "из Тимока" / Биљана Сикимић
  Аутор: Сикимић, Биљана, 1956-
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 14
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош"
  Година издавања: 2017
  Формат: 98 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 97-98: О овом издању / Владана Стојадиновић
  Summary : Miklosich`s "List of Words from Timok"
  Напомене и библиографске референце уз текст
  Библиографија: стр. 87-91
  Регистар.
  Предметне одреднице:
  Миклошич, Франц, 1813-1891 - Филологија
  Ромски језик - Лексика - Тимок - 19в
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/244384780244384780244384780

  Заглавак - независан културно-економски лист (1935)

  Заглавак - независан културно-економски лист (1935)
  Аутор: -
  Сарадник:
  Стојадиновић, Владана
  Милутиновић, Никола
  Сибиновић, Микица
  Врста грађе:
  монографска публикација
  текст
  Језик:
   sr
  • српски
  Едиција: Записи о завичају; књ. 15
  Издавач: Књажевац : Народна библиотека "Његош" ; Зајечар : Историјски архив "Тимочка крајина"
  Година издавања: 2020
  Формат: 79 стр. ; 24 цм
  Опис:
  Стр. 5: Лист Заглавак - сведок једног времена / Владана Стојадиновић
  Стр. 51-62: О ауторима и темама (или Шта данашњем читаоцу открива Заглавак) / Владана Стојадиновић
  Стр. 63-64: Краљевина Југославија после Марсељског атентата / Никола Милутиновић
  Стр. 65-71: Књажевачки крај - кроз призму листа Заглавак / Микица Сибиновић
  Стр. 72-79: Библиографија листа Заглавак / Владана Стојадиновић
  Предметне одреднице:
  Заглавак – 1935
  COBISS.SR - ID: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbknj/184087131840871318408713

   

  Страна 2 од 2

  Дигитална завичајна збирка | © 2018 Народна библиотека „Његош“ Књажевац